Természetes gyógymódok

Fitoterápia

A gyógynövények a történelem hajnala óta segítik a betegségeire enyhülést kereső embert, és az ösztönös bölcsességgel bíró állatokat. Az akadémikus orvoslás térnyerésével szerepe háttérbe szorult, javasasszonyok, kolostorok őrizték és adták át a beavatást az arra méltó követőknek. Napjainkban, a népgyógyászat reneszánszát éli, a növényvilág gyógyszerkincsének tudományos feltárásával újra méltó helyre emelkedett e szelíd, hatásos gyógymód. A gyógynövények mind külsőleges (fürdő, borogatás, pakolás, inhalálás), mind belsőleges (teák, porított forma, fűszer) formában használatosak. A hazai és egzotikus gyógynövények eredményesen beilleszthetők az egészségmegőrzésbe és terápiába.

Homeopátia

A holisztika jegyében született információs- regulációs gyógymód, mely mai formájában Samuel Hanemann ( orvos-gyógyszerész, 1755-1843) nevéhez köthető. E 200 éves medicina gyökerei 2500 évre, Hippokratészhez, majd a középkori Paracelsus munkásságáig nyúlnak vissza. Gyógyszerkincsében megtalálható minden olyan információ, mely a földi létben jelen van. Nem anyagi természetű. Őrzi az ásványiság, a növényi- és az állati lét, de még a mikrobák vagy különböző sugárzások esszenciális szellemi információit, hogy azok mély kiegyensúlyozódást hozzanak minden szinten az élő szervezetek számára. (állatainkat, növényeinket is kezelhetjük)
Az egyéni jellegzetességeket figyelembe véve finom ingerekkel ösztönzi az egész embert, mozgósítja a benne rejlő önszervező és öngyógyító erőket.
Egy- egy szer kiválasztása a „hasonlósági szabályon” alapul. A helyesen kiválasztott szer visszatereli egész lényünket az egészség útjára.
Mind akut, mind krónikus, testi vagy mentális betegségben támogatja a gyógyulást.

Két fő irányzata a klinikai és a klasszikus homeopátia. Az előbbi csak a tünetre koncentrál, figyelmen kívül hagyja az egyéni jellegzetességeket, így krónikus betegségben mélyreható gyógyulás nem érhető el általa. Akut betegségekben bevált indikáció alapján használható.
A klasszikus módszer valóban holisztikus, az embert a test- lélek- szellem egységeként, környezetével összefüggésben látja, és akár akut, akár krónikus a probléma individualizált (a páciensre és a betegségre nézve is) gyógyírt kínál.
A helyesen kiválasztott és alkalmazott szernek mellékhatása nincs, minden korosztály biztonsággal használhatja.

Schüssler terápia

A Sók és a terápia névadója Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler orvos, homeopata, kutató (1821-1889). Pasteur és Koch, Hahnemann és Bernard kortársaként kutatta egy olyan gyógyító rendszer lehetőségét, mely mentes a mellékhatásoktól, de szemben a homeopátia bonyolult szabályrendszerével és végtelen gyógyszerkincsével, a hétköznapi ember számára is biztonsággal alkalmazható, viszonylag könnyen átlátható, szűkebb repertoárral rendelkezik: 12 fő- és 15 kiegészítő-só létezik, illetve a fő- sókból krém is elérhető.

E közel 140 éves terápia a mai napig megállja a helyét, a készítményekről nem bizonyosodott be semmilyen mellékhatás, sem hatástalanság, nem vonták ki a forgalomból sajnálatos, előre nem látott veszélyei miatt, sőt, reneszánszát éli. Rendkívül hasznos mind az akut betegségek, mind a krónikus állapotok gyógyításában.

A biokémiai életsó- terápia a gyógyulás „alfája”

Testünkben minden sejt elektromágneses tulajdonsággal bír. Ezt az elektromos tulajdonságot a különböző elektromos töltéssel bíró vegyületek, szervetlen sók sejten belüli és sejten kívüli jellegzetes megoszlása biztosítja. Az egész szervezetben, annak minden sejtjében és sejtalkotójában szüntelen anyag-, energia- és információáramlás zajlik. Minden működés elektromos változások eredőjeként jön létre. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a különböző információk testen belüli közös nyelve az elektromosság, mely az anyag láthatatlan- éteri- dimenziója.

A biokémiai sókkal végzett kezelés ingerterápia, melynek hatására a sejtek képesek helyreállítani ásványi anyag forgalmukat, és jellegzetes elektro-kémiai tulajdonságukat. Mint egy karmester, az ingerterápiák betanítják, összehangolják és kitisztítják a „kórus” (=sejtek és azok fizikai- kémiai folyamatainak összessége) szólamait.

Minden élő és élettelen anyag építőegysége az ásvány. Minden teremtményben, így az emberben is létező ásványi birodalom a Földanya ásványi birodalmából származik. Az örök körforgás törvénye értelmében minden élő anyagi teste idővel visszatér az ásványok birodalmába, a Földanya ölére, hogy onnan varázslatos újjászületésben transzformálódva, mint törékeny virág vagy majdan hatalmas tölgy … lépjen ki ismét az Élet színpadára…. Ugye, mennyi emlék kódolódik egy- egy atomban?
Az ásványok őrzik kozmikus és bolygószintű élettörténetünket, kódolják az élet kontinuitását téren és időn át, s a fizikai világ tartópilléreiként biztosítják a teremtő információ manifesztálódását.

Spagyrika

Az ősi alkímia eljárásain alapuló szerkészítés. Az eljárás során a kiindulási anyagok (ásvány, növény) szellemi információit, arkánumát vonják ki, majd speciális eljárással egyesítik azokat egy minőségében más, új anyaggá. „Óbor új palackban”- a spagyrikus szerek számos esetben bizonyították hatásukat a komplementer medicina területén. Legismertebb indikációjuk közé tartozik a szervezet méregtelenítő folyamatainak serkentése, a diurnális ritmus támogatása vagy a vasháztartás regenerálása.

Bach virágterápia

E szelíd gyógymód megalkotója Edward Bach (1886- 1936, angol orvos- homeopata). Munkásságának legfőbb célja az volt, hogy létrehozzon egy, a homeopátiás gyógyszerekhez és módszerhez hasonló, de annál átláthatóbb és egyszerűbb, hasonlóan biztonságos, szelíd és az ember minden szintjén ható gyógymódot. A szerválasztás legfőbb támpontja a páciens érzelmi- mentális állapota, amit megjelenése, kisugárzása, beszédstílusa, szóhasználata, gesztusai és elbeszélése is tükröznek. Az esszenciák az energetikai- információs síkokon hatva oldják a fizikai testet potenciálisan megbetegítő gondolat- és érzelemmintákat, akár új, akár régebbi betegségről, elhangolódásról van szó. Tehát, a homeopátiához hasonlóan a virágkivonatok alkati és szituációs kezelésre egyaránt alkalmasak, önállóan vagy más terápiákkal együtt is használhatók.

Tapasztalataim szerint mintegy fókuszálják és „kifésülik” az összekuszált tudatosságot, érzelemvilágot, a test energetikai hálózatát, így helyreáll a helyes reakciókészség, szélesre tárulhatnak a „kapuk” a további harmonizáló rezgések befogadására, melyek az öngyógyító erőket mozgósítják. Tehát, ha szükséges, más gyógymódot is alkalmazunk az előkészítés után: a követőterápiák jóval hatékonyabban működhetnek, így a gyógyulás ideje lerövidül. Hatásukkal ráhangolják a pácienst saját gyógyerőire és a magával szemben tanúsítandó, gyógyulását elősegítő és az azt feltételező helyes fizikális- mentális és spirituális magatartásra. Úgy is fogalmazhatunk, hogy általuk érzékenyebbé válunk a Szellem tiszta hangjára, útmutatására. Az esszenciák valódi spirituális élményt nyújtanak, ha erre nyitottak vagyunk, de a gyógyuláshoz nem szükséges semmilyen hitbéli elköteleződés, csupán nyitottságunk.

A homeopátiás szerekhez hasonlóan a hatóerő nem anyagi természetű. A gyógyírek elkészítésére jellemző, hogy a különböző növényi részeket meghatározott időben, helyen és körülmények között gyűjtik be, majd forrásvízben áztatják úgy, hogy a Nap sugarai átjárják a vizet. Pár óra után a víz, mint információtároló közeg befogadja a virágok rezgését, információját. Az oldatból készítik el az anyaesszenciát vagy törzsoldatot, ebből pedig különböző mértékű hígítással a kereskedelmi forgalomba kerülő szereket. Maga a folyamat szigorú rendben és előírások szerint zajlik. Az esszenciák használata egyszerű, bár néhány szabályt be kell tartanunk. A feltáró beszélgetés során egy vagy néhány esszenciát választunk, amikből elkészítjük az időszak gyógyírét, mely, mint egy „hámozó”, megkezdi az energetikai mezőkbe lerakódott szennyező rétegek lefejtését.

Mivel, sajnos, több a feladat, mint hinni szeretnénk, ritkán elég egy kombináció. Az összeállított esszenciák egymásnak adják a stafétát, míg eljutunk az alapalkatig, amit egyensúlyban kell tartani. A krónikus alkati kezelésnek, nem az a fő célja, hogy egy adott fizikai problémát felszámoljon (ez inkább kellemes „mellékhatás”), hanem hogy a páciens mélyülő önismeretre tegyen szert, egyre bensőségesebb és tudatosabb viszonyba kerüljön önmagával és a környezetével, a Teremtés egészével, hogy pszichés és mentális immunitását növelje és működtesse, hogy életét a Teljesség jegyében, felelősséggel élje. Mindez biztosítja, hogy a kitűzött fizikai és lelki- mentális célt elérje, önmagát egyensúlyban tartsa.

Ilyen olvasatban, a holisztikus szemlélet szerint (melyet a Bach- terápia is képvisel) a Cél a Teljes Ember önazonosság-érzésének, kompetenciájának, fejlődésének, boldogulásának elősegítése. Ahogyan a többi holisztikus gyógymód, a Bach- terápia is alkalmas állataink, de még növényeink egészségének szelíd támogatására is.

Ortomolekuláris medicina

A vitaminok, ásványi anyagok, és nyomelemek optimális szintje az egészség nélkülözhetetlen alapja. E bioaktív anyagok hiánya vagy többlete számos kórállapot létrejöttében szerepet játszik, az egyszerű náthától a rákbetegségig, a testi problémáktól a mentális zavarokig. A hiányállapotok vagy a többlet feltárásával és kezelésével eredményesen avatkozhatunk be az egészség- betegség folyamataiba.

Tibeti hangtálas terápia

Ez a terápia a hangok segítségével képes helyreállítani a test-lélek-szellem egységét.

A hangtálas kezelések esetében az eszközök hangja és a tálak rezgése, melyet átadnak a fizikai testnek, együtt hatnak az emberre. A hang az ember finomabb részeit érinti meg, míg a rezgések a test görcseit, blokkjait oldják.

Aurasoma

A színek egyidősek a fénnyel. Ahogyan az ősi ember szembesült a fény változásaival, minőségeivel, ahogyan megtapasztalta a fény és a sötétség dualitását, megtanult alkalmazkodni, egyre jobban megértette a színek hatását. A természet színeit már a korai ember is felhasználta érzelmei, gondolatai kifejezésére, kommunikációra, mágiához. Később egyértelmű összefüggést talált a színek és bizonyos testi- lelki állapotok között. A téma első írásos emlékei a szanszkrit nyelvű óind irodalomban lelhetők fel, ahol terápiás hatásuk is feltárul.

Goethe mondja: a színek a fény tettei és betegségei. A tiszta, „fehér” fény maga a tökéletesség, a teljesség, a spektrum, mely az anyagi világba lépéskor feltárja a benne rejlő mélységeket. A színek tehát az anyag és az anyagtalan határán születnek. Az anyag a fény, az energia tükre, mely feltárja, láthatóvá teszi az energiahullámokba rejtett információt.

Egy szín a teljes spektrumnak (teljességnek) csak egy alkotója, része, meghatározott fizikai jellemzőkkel. Auránk színei vagy viszonyunk egy- egy színhez rámutatnak aktuális testi- lelki problémáinkra, adottságainkra, gyengeségeinkre, életfeladatainkra is, hisz részekként, mindannyian a kiteljesedés, kiegészülés, tökéletesedés, tanulás, tapasztalás útjait járjuk. A bennünket jellemző színek lelki- szellemi fejlődésünk útjának színei. Kifakulásunk vagy épp elsötétedésünk rámutatnak diszharmóniánkra és a lehetséges megoldásokra. A színenergiákat közvetítő médiumok a kristályok, a növények, az égbolt fényjátéka, a szivárvány, de akár az ételeink. Segítségükkel szelíden adhatjuk meg a szükséges energiaimpulzust és információt bensőnknek.

Kristályterápia

Ősi múltra visszatekintő kiegészítő eljárás, mely a különböző ásványok rezgését, információját hívja segítségül. A bennük kódolt információ a víz, mint közvetítő elem segítségével jut a testbe, vagy annak segítségével terjed, de gyakran javasolják a testen viselni őket. Masaru Emoto világszerte ismert kutató tudományos vizsgálatairól több, fotóval dokumentált könyvet is írt, a víz információtároló képessége, féldrágakövekkel való energetizálása, és testre- lélekre gyakorolt hatása témájában.

Aromaterápia

Szintén évezredes hagyománya van a növényi illóolajok gyógyászati és kozmetikai alkalmazásának. Érzékszerveink közül a szaglószerv és a hozzá tartozó agykéregrész a legősibb. Míg a többi érzékszervi inger több- kevesebb állomáson keresztül tudatosul, és vált ki válaszreakciót, a szagingerek áttétel nélkül érik el a végcéljukat, közvetlen hatást váltanak ki az agyban. A szaglás legmélyebb, ösztönös szintjeinkkel, olyan életfunkciókkal áll kapcsolatban, mint például az ön- és létfenntartás. Az illatanyag ideg- érzékszervi rendszerre gyakorolt hatása mellett a bőrön keresztül is belép a testbe és oldó, tonizáló vagy harmonizáló hatást fejt ki (masszázs- terápiák). A test fizikai és éteri csatornái a test távoli pontjaira is elszállítják az információt. Mindhárom (ideg- érzékszervi-; ritmikus-; és anyagcsere-) rendszerünkre is hatást gyakorol. A tiszta növényi éterolajokat hordozóolajban oldva, párologtatva, vagy fürdőben alkalmazzuk. Természetes kozmetikumaink alapanyagai.

Facebook

Elérhetőség

rishiegeszsegotthon@gmail.com

+36 70 428 3222